Dự toán chi phí

Dự toán chi phí
Giá xe (bao gồm VAT): -
Lệ phí trước bạ:
    - Mức lệ phí: 10%
    - Thành tiền: -
Phí đăng kiểm: 340,000
Lệ phí đăng ký: -
Phí sử dụng đường bộ (1 năm) -
Bảo hiểm TNDS (1 năm): 580,700
TỔNG CỘNG (VNĐ):
Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Mức bảo hiểm đã gồm 10% VAT.

Thông tin hỗ trợ

Gọi để được tư vấn sản phẩm dịch vụ

Đăng ký lái thử xe

Hotline 24/7

0915 240 992